Legislaţie mediere

Standardului de formare a mediatorului actualizat
Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013
Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012
Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013
Codul european de conduită pentru mediatori
Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere
Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor
Standardul ocupaţional al mediatorului
Răspuns MJ completare Consiliu
DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civilă şi comercială
DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne
Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere
Lege nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii
Ghidul de mediere pentru magistraţi
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu toate modidicările si completările 20.08.2013
Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator
Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF)