Living Zen in your space

Analiza financiară presupune analiza cash flow-ului, a planului Dumneavoastră de afaceri şi a bilanțului prescurtat. De asemenea, consultanta financiară cuprinde elaborarea de tablouri de finanțare ,bugete de cheltuieli şi venituri, planuri de trezorerie, modificările fluxurilor de trezorerie.

Principalele elemente de analiză financiară:

Analiza structurilor financiar- contabile;;
Analiza fluxurilor de trezorerie, cash-flow-ului
Analiza datoriilor ,precum şi a creanțelor
Analiza capitalurilor , a imobilizărilor corporale, necorporale, financiare;
Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi estimări ale acestuia;
Determinarea indicatorilor principali de analiză financiară pe baza de rate, inflație, indici şi procente;

Indicatorii folosiți în elaborarea analizei financiare:

Indicatorii de rentabilitate
Indicatorii de risc financiar
Lichiditatea
Solvabilitatea
Gradul de îndatorare
Viteza de rotație a activelor circulante
Indicatorii de performantă ai contului de profit şi pierdere

Principalele instrumente ale analizei financiare:

Bilanțul financiar contabil;
Bilanțul patrimonial;
Bilanțul funcțional;
Bilanțul lichidativ;
Contul de profit şi pierdere;
Soldurile intermediare de gestiune;
Tabloul fluxurilor de finanțare.
Modificările capitalului propriu

Serviciile de audit oferite:

Audit financiar al situațiilor financiare anuale;
Audit financiar al situațiilor financiare consolidate;
Misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a celor consolidate sau a situațiilor financiare interimare;
Misiuni de asigurare;
Alte misiuni şi servicii profesionale în conformitate cu standardele internaționale în domeniu şi cu Reglementările adoptate de CAFR;
Audit intern;